2 Chainz

2 Chainz

خواننده سبک هیپ هاپ آمریکایی است. وی زاده شهر کالج پارک در ایالت جورجیا است. در دوران دبیرستان با مونیکا هم‌مدرسه‌ای بوده. مونیکا نیز هماننده او خواننده است. در دوران دبیرستان وی روی به ورزش بسکتبال نیز آورد. ۲چینز دانش‌آموخته دانشگاه دانشگاه ایالتی آلاباما است.