برچسب: UK Hip-hop

مطالب

استورمزی، نماد تغییر در چهره‌ی موزیک انگلستان

ارسال شده توسط Sinsep

🔘 گاهی اوقات یک فرد یا یک طرز فکر مهم هرچند کوچک باعث انقلابی میشه ، این جمله فقط برای شرایط سیاسی صادق نیست ، این جمله شامل تقریبا تمام ابعادی میشه که به نوعی Public هستن ، یکی از موارد مربوط بحث موسیقی و

بیشتر بخوانید

Copyright © 2015-2017 - NasleHipHop Team All rights reserved | Designed by Ali Hashemi